33-a KEKSO en Nürnberg

La 33-a KEKSO en Nürnberg, 29 Novembro – 1 Decembro 2024

La Germana Esperanto-Junularo elkore invitas al la 33-a Kreema Esperanto-Kurso (KEKSO), kiu okazos de la 29 Novembro ĝis la 1 Decembro 2024 en Nürnberg, Germanio. Tio estas evento por adoleskoj kaj junaj plenkreskuloj, kiuj ŝatus kune lerni kaj paroli Esperanton.

Aliĝilo

Vi povas tuj aliĝi ĉi tie: mallonge.net/KEKSO33

Programo

Komencantoj estas tre bonvenaj kaj povas surloke partopreni taŭgan lingvokurson! Paralele ankaŭ okazos diversaj edukaj kaj distraj programeroj por progresintoj. Ni krome planas viziti la faman kristnaskan bazaron kaj la historia urbocentro de Nürnberg.

Ĉu vi ŝatus mem gvidi programeron (ekz. atelieron, prelegon, diskutrondon, danckurson, ludvesperon ktp.)? Simple anoncu tion al ni antaŭe per jena formularo, por ke ni povu enplani vian kontribuon.

Loĝado kaj manĝoj

Ni tranoktos en la gastejo Otto-Felix-Kanitz Haus en Nürnberg. Tie ankaŭ okazos la plejparto de nia programo. Ni kune preparos maten-, tag- kaj vespermanĝon (vegane por ĉiuj), kio jam estas inkluziva en via aliĝkotizo.

Kiel alveni?

Se vi venas trajne, unue veturu ĝis Nürnberg Hbf (ĉefstacidomo).
Tie prenu la metrolinion U1 en la direkto Fürth ĝis la haltejo "Muggenhof". De tie necesas ankoraŭ iri ĉ. 300 m piede.

La adreso de la ejo estas:
Adolf-Braun-Str. 42
90429 Nürnberg

Ni rajtos eniri la ejon ekde la 17a posttagmeze, antaŭe vi povos renkontiĝi kun aliaj partoprenantoj en la urbocentro de Nürnberg.

Kondiĉoj kaj kotizoj

La jena baza partoprenkotizo jam inkluzivas partoprenon, tranoktadon kaj manĝojn. Ĝi estas:

35 € / 50 €, se tiu ĉi estas via unua (plurtaga) Esperanto-renkontiĝo
55 € / 65 €, se vi estas membro de GEJ aŭ GEA
70 € / 80 €, se neniu el la supraj kondiĉoj aplikeblas

kaj plialtiĝas je 10 €, se vi aliĝas nur ekde la 1-a de Novembro.

(Bonvolu agnoski, ke en tiu ĉi junulara evento ni bedaŭrinde entute ne povas akcepti partoprenantojn, kiuj naskiĝis antaŭ la jaro 1988.)

Laŭ tradicio de KEKSO, ni petas vin kunporti viajn plej ŝatatajn keksojn(/kukon) aŭ fruktojn por kundividi ilin kun la aliaj. Se vi tamen ŝatus ne kunporti tiajn, tiam vi bezonas ankoraŭ krompagi + 10 € anstataŭe.

Kiel pagi?

Post via aliĝo vi ricevos konfirman mesaĝon de ni kun mencio de via kalkulita kotizo. Por validigi vian aliĝon, bonvolu ĝiri vian tutan kotizon kiel eble plej baldaŭ al la sekva bankokonto:

Posedanto: Deutsche Esperanto-Jugend
IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
BIC: BFSWDE33HAN
Priskribo: KEKSO [via nomo]

Via KEKSO-teamo

mallonge.net/KEKSO33 ← Ek al la aliĝilo!

Instagramaj%20afi%C5%9Doj%20Viktoria